Ahakoa ki uhi te tahi ka tonu

TE TOKA O TIRIKAWA

Despite all adversity – We will stand strong

Ka tautoko mātou me te tupuranga e te aro ana ki ngā oranga o te tangata whenua me te hāpori Māori.

Supporting Hāpori Māori in the Social Sector –  growth and development that embodies the delivery of wellbeing.

Digital Technology Programme

E hika tū ake
Ki runga rā whitiki taua
Hei tama tū
Uea ki te uru
Kumea ki te tonga
Hiki nuku Hiki rangi I arā rā
Ka ngaru e, ka ngaru e
Toia ki te hau marangai
Kia whakarongo taku kiri
Te kikini a te rehutai
O Ngā ngaru whatiwhati
E haruru mai nei
Wī, wī wī
Wā wā wā A! hā! hā!
Horahia ō mata ki a Meremere
Tūahiahi Hei taki i te ara ki a Tangaroa
He atua hāo i te tini ki te pō
E kokoia e ara e

Arise you who slumber
Prepare ourselves
Prove our manhood
Heave to the west
Heave to the south
Move heaven and earth
It awakens, It loosens, shudders
Haul toward the stormy east wind
That the sky may feel
The tang of salt spray
Of the turbulent thundering waves
Wi Wi wi – Wa Wa Wa A! ha! ha!
Cast your eyes heavenward
Toward Venus, the evening star,
To light the path
To the ocean of Tangaroa,
The god who lures many into his embrace,
Into eternal darkness.
Alas, the birds have awakened
​Dawn has come.

Kaitautoko Māori

KAITAUTOKO - KOROWAI

Ko Mauao, Otanewainui, Pūwhenua ngā maunga

Ko Tauranga te moana

Ko Takitumu, Mataatua ngā waka

Ko Ngāiterangi, Ngati Ranginui, Ngati Pukenga, Waitaha ngā iwi

Ko Ngāti He, Ngāi Te Ahi, Ngāti Tapu, Ngāi Tamarawaho ngā hapu

Ko te Kaitohutohu Māori o Tūhono Pāpori tāku tranga

Ko Rangiwhakaehu Irene Ngawaka Walker toku ingoa

______

Ko Otawa  ki uta, Ko Mauao ki tai

Ko Tauranga te Moana

Ko Mataatua ko Takitimu ngā waka

Ko Ngāiterangi, ko Ngāti Ranginui ngā iwi

Ko Ngāti Hē, Ngāi Tukairangi, Te Whānau o Tauwhao, Te Pirirākau ngā hapū

He Kairuruku tāku tūranga o te kaupapa o Whakamana Tangata

Ko Paula Beilby toku ingoa

Whakamana Tangata

Nau mai haere mai whakatau mai rā ki te kaupapa o Whakamana Tangata 

He tautoko i te raukaha me te āheinga o te Māori ki te huarahi te aronga tuatahi

Digital Technology Programme

Poutama, also known as the Stairway to Heaven, is a significant concept in Māori mythology. It refers to the celestial ascent undertaken by Tāne, one of the children of Ranginui (the sky father) and Papatūānuku (the earth mother).

Tāne climbed to the heavens, his purpose was to retrieve the three baskets of knowledge for the benefit of mankind. 

There, Tāne received the following sacred treasures:

  1. Kete-aronui: This basket held all the knowledge that could benefit humanity.
  2. Kete-tuauri: Containing knowledge related to rituals, memory, and prayer.
  3. Kete-tuatea: Carrying knowledge of evil or makutu, which could harm mankind.

In addition to the baskets, Tāne also received two sacred stones called whatukura, which amplified the power of knowledge and bestowed mana upon its teachings.  Tane-te-wānanga-ā-rangi—Tāne, the bringer of knowledge from the sky—was entrusted with maintaining order on Earth, ensuring that the wisdom contained within the baskets would benefit all.

We utilise both these models through WHAKAMANA TANGATA.

Whakamana Tangata kaupapa is a pilot programme to designed to strengthen and build the capabilities of people and their resources – within the context of Māori organisations.  The programme was created to support Māori entities to strengthen their skills and abilities in order to access pūtea across the funding spectrum – “hei whakakoi i te toki – sharpen the axe”.

We apply “He Poutama” which represents the model or process of scaffolding the knowledge and skills through the levels. We build on your prior knowledge as we tackle the challenge of each step to consolidate and enhance your learning, while we grow in confidence and competence.  There are four levels to the poutama that we will guide you through the steps with training.  

You will be required to have a legal entity and financials before progressing to the Poutama, but if you are not in a position to advance to the Poutama, we can still assist in getting you started.  It does need your commitment and your willingness to work with our dedicated Māori team and SociaLink Advisors.  

We will utilise the waka concept to navigate you through these waters to voyage and to get to our destination.  These are all concepts you know and frameworks you will relate to.  

NAU MAI

Digital Technology Programme

E kore e ngaro, he takere waka

We will never be lost, we are the hull of a great canoe

We have ancestral knowledge that navigates our oceans, like our ancestors, Kupe.  This speaks to the unity of the Pacific and the courage of people to use their culture, language and knowledge systems to chart their own destiny. 

Master Navigator, Kapene Jack Thatcher

Ngā Rauemi

Governance

Click here

Financial Management

Click here 

Strategic Planning

Click here

Training

Click here for upcoming training and events

Funding

Click here to go to past training sessions on funding

Resources

Click here